ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY  DŁUGODYSTANSOWE –VII  MEMORIAŁ  LEONA  DWORNIKOWSKIEGO

 

 1. Organizator:  Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski w Rzeszowie ul. Bardowskiego 2. 
 2. Termin i miejsce : 18.08.2018 r.  Polańczyk Jezioro Solińskie, CW Wyspa Energetyk.
 3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Żeglarstwa 2017-2020 ISAF, Przepisami  Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017 – 2020, oraz Instrukcją Żeglugi.  Instrukcja Żeglugi może zmienić niektóre przepisy regatowe.
 4. Wyścig rozegrany zostanie w  klasach: T3, T2, T1, Omega, Skiff  (istnieje możliwość  utworzenia nowej klasy najpóźniej tydzień przed zawodami).
 5. Zgłoszenia  przyjmowane będą  w dniu  18.08.2018 r. (sobota) w godz.  8.30 – 10.00 – keja CW Wyspa Energetyk
  • Otwarcie o godz. 10.30
  • Start do wyścigu w dniu 18.08.2018 r. planowany jest ok. godz.  11.00 -11.30 (sobota).

Przewiduje się rozegranie 1-go wyścigu długodystansowego. Trasa podana będzie w komunikacie Sędziego Głównego i na tablicy ogłoszeń w dniu 18.08.2018r.                                                         

 1. Wpisowe wynosi 40 zł od jachtu 10 zł od każdego na jachcie.
 2. Instrukcja Żeglugi zostanie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu przyjmowania zgłoszeń d regat.Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
 3. Wyścigi rozegrane będą na trasie przedstawionej na odprawie sterników i na tablicy ogłoszeń.
 4. Zgłaszający się zawodnik do wyścigu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania Memoriału oraz we wszystkich materiałach dotyczących imprezy. Dane  osobowe  będą  wykorzystywane  wyłącznie  do  celów związanych z organizacją zawodów.
 5. Wszyscy uczestnicy biorący udział w regatach, płyną na własną odpowiedzialność. Żadna  z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht, wynikającą z ich winy.
 6. Każdy sternik musi być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 7. W sobotę  około  godz. 17.00  zakończenie – ogłoszenie wyników  - spotkanie przy ognisku i  muzyce z uczestnikami, przyjaciółmi, kolegami,  wychowankami  Leona (miejsce zakończenia uzależnione jest odpogody).
 8. Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach otrzymują trofea i dyplomy.

Postanowienia końcowe:

 1. Sędzią głównym jest osoba powołana przez Organizatora.
 2. Werdykt sędziego jest ostateczny.
 3. Impreza ma charakter rekreacyjny.
 4. Organizator podczas zawodów zapewnia uczestnikom opiekę ratowników WOPR. 

Organizator zastrzega sobie zmianę w programie w zależności od warunków i zaistniałych sytuacji.

Organizator:Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski