Regaty o Puchar Dyrektora PGE - Zawiadomienie

Regaty o Puchar Dyrektora Oddziału ZEW
Solina - Myczkowce PGE Energia Odnawialna S.A.
 
ZAWIADOMIENIE
 
1. Organizator: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce.
2. Organizator regat : Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski w Rzeszowie ul. Bardowskiego 2,
3. Termin i miejsce : 07.09.2019 r. Polańczyk Jezioro Solińskie, CW Wyspa Energetyk.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Żeglarstwa 2017-2020 ISAF, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017 – 2020, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi może zmienić niektóre przepisy regatowe.
5. Wyścig rozegrany zostanie w klasach: Open, T3, T2, T1, Omega.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 07.09.2019 r. (sobota) w godz. 9.30 – 11.00 – keja CW Wyspa
Energetyk
 Otwarcie o godz. 11.30
 Start do wyścigu planowany jest o godz. 12.00 (sobota).
Przewiduje się rozegranie 1-go wyścigu długodystansowego. Trasa podana będzie w komunikacie Sędziego Głównego i na tablicy ogłoszeń w dniu regat.
5. Wpisowe wynosi 30 zł od jachtu 10 zł od każdego na jachcie.
6. Instrukcja Żeglugi zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń w dniu przyjmowania zgłoszeń
do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
7. Wyścigi rozegrane będą na trasie przedstawionej na odprawie sterników i na tablicy ogłoszeń.
8. Zgłaszający się zawodnik do wyścigu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania Regat, oraz we wszystkich materiałach dotyczących imprezy. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją zawodów.
9. Wszyscy uczestnicy biorący udział w regatach, płyną na własną odpowiedzialność. Organizator
regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności
za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
10. Każdy sternik musi być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
12. W sobotę około godz. 17.00 - 18.00 zakończenie – ogłoszenie wyników
13. Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach otrzymują trofea i dyplomy, sternicy losują 5 atrakcyjnych nagród.
Postanowienia końcowe:
1. Impreza ma charakter rekreacyjny.
2. Impreza zabezpieczana jest na wodzie przez BWOPR .
Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę w programie w zależności od warunków i zaistniałych sytuacji.
Organizatorzy